VISI DAN MISI


VISI SEKOLAH

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang


MISI SEKOLAH

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

SLOGAN

“Berkualiti Dan Unggul”

DASAR KUALITI

SK Khir Johari Sabak Bernam bertekad untuk memastikan pendidikan dilaksanakan secara profesional, efisien dan berkualiti bagi memenuhi kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkan kerja sepasukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan.

OBJEKTIF KUALITI

*      Memastikan semua anggota dalam organisasi melaksanakan sistem pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan dapat memenuhi kepuasan hati dan kehendak pelanggan pada setiap masa.

*      Memastikan semua anggota dalam organisasi melakukan penambahbaikan yang berterusan di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk memenuhi kepuasan hati dan kehendak pelanggan.

*      Memastikan semua anggota dalam organisasi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri melalui proses latihan yang berterusan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih berkesan.